Jesteś tutaj:
Historia w pigułce PDF Drukuj Email

Studenckie Koło Naukowe Teatrologów UŁ powstało w 1977 roku. Założyli je ówcześni studenci specjalności teatrologicznej na łódzkim kulturoznawstwie. Funkcję pierwszego opiekuna pełniła mgr Irena Jajte. SKNT skupiało wtedy kilkudziesięciu studentów kulturoznawstwa i polonistyki. Przez przeszło 30 lat działalności do Koła należało ponad 200 osób. By dyskutować o teatrze studenci spotykali się w budynku Biblioteki UŁ na ulicy Matejki, następnie w siedzibie Instytutu Teorii Literatury Teatru i Filmu na ulicy Sienkiewicza 21, a od 2003 roku w Pałacu Biedermanna, dzisiejszym Instytucie Teorii Literatury Teatru i Sztuk Audiowizualnych.

 

 

Przez lata zmieniał się profil spotkań. Od teatru alternatywnego, który był tematem przewodnim przez kilka lat,
po inspiracje kulturą Dalekiego Wschodu. Każdy rok pracy także podporządkowany był ówczesnemu życiu teatralnemu kraju, a także szczególnym zainteresowaniom członków Koła.

Działalność SKNT to praca na kilku płaszczyznach. Podstawą były i są cotygodniowe spotkania studentów, które poruszają teoretyczne problemy teatru i dramatu. Uzupełnieniem natomiast praktyka w postaci aktywnego udziału w festiwalach, przeglądach i konferencjach naukowych. Przez trzy dekady SKNT zaangażowane było w takie inicjatywy jak:

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze, współpraca Teatrem Powszechnym i Teatrem - Galerią Mandala, redakcja Akademickiego Kalendarium Teatralnego, redakcja literackiego czasopisma „EMETYK”, gazeta Łódzkich Spotkań Teatralnych – Wolne Słowo Teatralne, warsztaty aktorskie organizowane przez Warsztat Badań Teatrów Orientu „Tandava”, warsztaty, które towarzyszyły Międzynarodowemu Biennale Spotkaniom Teatralnym „Terapia i teatr”, gazeta Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych – „Karty festiwalowe”, gazeta Festiwalu Szkół Teatralnych – „Tupot”.

Z archiwum:

Raz było nas mniej...

...a raz więcej.